Numer
291/XVII/2016
Data sesji
Dotyczy
Zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Kultura i sport
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
607
Data ogłoszenia
27 stycznia 2016 r.
Data wejścia w życie
11 lutego 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
Publikacja: 25 stycznia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)