Numer
331/XX/2016
Data sesji
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2382
Data ogłoszenia
27 kwietnia 2016 r.
Data wejścia w życie
12 maja 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • organizacje związkowe działające w jednostkach oświatowych Miasta Rybnika
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2016-31032 (z dnia 25 kwietnia 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 25 kwietnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)