Ta uchwała została unieważniona w całości
Podmiot: RIO
Sygnatura: Uchwała Nr 175/XII/2016 z dnia 24 maja 2016 r.

Numer
335/XX/2016
Data sesji
Dotyczy
Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2384
Data ogłoszenia
27 kwietnia 2016 r.
Data wejścia w życie
12 maja 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 529 KB]
Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 498 KB]
Publikacja: 25 kwietnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)