Numer
341/XXI/2016
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2973
Data ogłoszenia
1 czerwca 2016 r.
Data wejścia w życie
2 lipca 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 866 KB]
Uzasadnienie [pdf - 187 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 864 KB]
Publikacja: 24 maja 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)