Numer
360/XXII/2016
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3624
Data ogłoszenia
30 czerwca 2016 r.
Data wejścia w życie
15 lipca 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 4 MB]
Uzasadnienie [pdf - 151 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 4 MB]
Publikacja: 27 czerwca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)