Numer
366/XXII/2016
Data sesji
Dotyczy
Ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3628
Data ogłoszenia
30 czerwca 2016 r.
Data wejścia w życie
15 lipca 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2016-10871 (z dnia 27 czerwca 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 czerwca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)