Numer
393/XXIV/2016
Dotyczy
Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180497 S ul. Zacisze i wyłączenia jej z użytkowania
Kategorie
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4886
Data ogłoszenia
29 września 2016 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 308 KB]
Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 305 KB]
Publikacja: 28 września 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)