Numer
390/XXIV/2016
Dotyczy
Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4883
Data ogłoszenia
29 września 2016 r.
Data wejścia w życie
14 października 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 545 KB]
Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 517 KB]
Publikacja: 28 września 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)