Numer
405/XXVI/2016
Dotyczy
Uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5363
Data ogłoszenia
27 października 2016 r.
Data wejścia w życie
30 listopada 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
Uzasadnienie [pdf - 66 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
Publikacja: 26 października 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)