Numer
436/XXVII/2016
Dotyczy
Uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektory
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6118
Data ogłoszenia
29 listopada 2016 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
Uzasadnienie [pdf - 65 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 91 KB]
Publikacja: 23 listopada 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)