Numer
437/XXVII/2016
Dotyczy
Ustalenia przebiegu drogi gminnej ulicy Prostej
Kategorie
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6119
Data ogłoszenia
29 listopada 2016 r.
Data wejścia w życie
14 grudnia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 714 KB]
Uzasadnienie [pdf - 66 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 710 KB]
Publikacja: 24 listopada 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)