Numer
422/XXVII/2016
Dotyczy
Wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6112
Data ogłoszenia
29 listopada 2016 r.
Data wejścia w życie
14 grudnia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 95 KB]
Publikacja: 23 listopada 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)