Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
425/XXVII/2016
Dotyczy
Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6113
Data ogłoszenia
29 listopada 2016 r.
Data wejścia w życie
14 grudnia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 115 KB]
Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 108 KB]
Publikacja: 23 listopada 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)