Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
130/X/2011
Data sesji
Dotyczy
Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Kategorie
  • Edukacja
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
179 poz. 3356
Data ogłoszenia
17 sierpnia 2011 r.
Data wejścia w życie
1 września 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 1 czerwca 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 8 listopada 2012 r. Stopyra Adam (Podinspektor Inf-V)