Numer
458/XXIX/2016
Data sesji
Dotyczy
Zmiany w statucie Dzielnicy Smolna
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7128
Data ogłoszenia
28 grudnia 2016 r.
Data wejścia w życie
12 stycznia 2017 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 22 grudnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)