Numer
451/XXIX/2016
Data sesji
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7124
Data ogłoszenia
28 grudnia 2016 r.
Data wejścia w życie
12 stycznia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 131 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 123 KB]
Publikacja: 22 grudnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)