Numer
473/XXX/2017
Data sesji
Dotyczy
Ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
470
Data ogłoszenia
19 stycznia 2017 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 16 stycznia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)