Numer
492/XXXI/2017
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1168
Data ogłoszenia
23 lutego 2017 r.
Data wejścia w życie
10 marca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 5 MB]
Uzasadnienie [pdf - 161 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 4 MB]
Publikacja: 21 lutego 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)