Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
549/XXXVIII/2017
Data sesji
Dotyczy
Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Niepełnosprawni
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3921
Data ogłoszenia
30 czerwca 2017 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 199 KB]
Uzasadnienie [pdf - 97 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 192 KB]
Publikacja: 28 czerwca 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)