Numer
556/XXXVIII/2017
Data sesji
Dotyczy
Nadania nazwy rondu w Rybniku (Rondo Powstańców Śląskich)
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3923
Data ogłoszenia
30 czerwca 2017 r.
Data wejścia w życie
15 lipca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1594 KB]
Uzasadnienie [pdf - 61 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1232 KB]
Publikacja: 28 czerwca 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)