Numer
557/XXXVIII/2017
Data sesji
Dotyczy
Nadania statut Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Kultura i sport
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3924
Data ogłoszenia
30 czerwca 2017 r.
Data wejścia w życie
15 lipca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 28 czerwca 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)