Numer
567/XXXIX/2017
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4611
Data ogłoszenia
30 sierpnia 2017 r.
Data wejścia w życie
14 września 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1569 KB]
Uzasadnienie [pdf - 144 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1125 KB]
Publikacja: 28 sierpnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)