Numer
576/XL/2017
Dotyczy
Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 roku
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5087
Data ogłoszenia
21 września 2017 r.
Data wejścia w życie
12 października 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 26 września 2017 r. Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V)
Aktualizacja: 27 września 2017 r. Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V)