Numer
585/XLI/2017
Dotyczy
Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Rybnika
Kategorie
  • Spółki
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
585
Data ogłoszenia
27 października 2017 r.
Data wejścia w życie
11 listopada 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 224 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 97 KB]
Publikacja: 25 października 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)