Numer
644/XLII/2017
Dotyczy
Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Tak
Data ogłoszenia
r.
Data wejścia w życie
16 listopada 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 453 KB]
Uzasadnienie [pdf - 119 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 476 KB]
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)