Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
628/XLI/2017
Dotyczy
Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5630
Data ogłoszenia
27 października 2017 r.
Data wejścia w życie
11 listopada 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 25 października 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)