Numer
648/XLII/2017
Dotyczy
Uchylenia uchwały nr 578/XL/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6307
Data ogłoszenia
27 listopada 2017 r.
Data wejścia w życie
12 grudnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
Uzasadnienie [pdf - 72 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)