Numer
638/XLII/2017
Dotyczy
Zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6302
Data ogłoszenia
27 listopada 2017 r.
Data wejścia w życie
12 grudnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)