Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
668/XLIII/2017
Data sesji
Dotyczy
Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7252
Data ogłoszenia
22 grudnia 2017 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisję Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 221 KB]
Uzasadnienie [pdf - 63 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 213 KB]
Publikacja: 20 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)