Numer
659/XLIII/2017
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7387
Data ogłoszenia
28 grudnia 2017 r.
Data wejścia w życie
12 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 969 KB]
Uzasadnienie [pdf - 144 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 968 KB]
Publikacja: 20 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)