Numer
686/XLIV/2018
Data sesji
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród
Kategorie
  • Edukacja
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
498
Data ogłoszenia
24 stycznia 2018 r.
Data wejścia w życie
8 lutego 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 106 KB]
Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 97 KB]
Publikacja: 24 stycznia 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)