Numer
705/XLV/2018
Data sesji
Dotyczy
Zmiany w statucie Dzielnicy Gotartowice
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1088
Data ogłoszenia
21 lutego 2018 r.
Data wejścia w życie
8 marca 2018 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 19 lutego 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)