Numer
699/XLV/2018
Data sesji
Dotyczy
Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1083
Data ogłoszenia
21 lutego 2018 r.
Data wejścia w życie
8 marca 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 19 lutego 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)