Numer
133/X/2011
Data sesji
Dotyczy
Ustanowienia insygnium Miasta Rybnika oraz zasad jego używania
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
180 poz. 3398
Data ogłoszenia
18 sierpnia 2011 r.
Data wejścia w życie
2 września 2011 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dokumenty
Publikacja: 1 czerwca 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 8 listopada 2012 r. Stopyra Adam (Podinspektor Inf-V)