Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
780/XLIX/2018
Data sesji
Dotyczy
Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4552
Data ogłoszenia
9 lipca 2018 r.
Data wejścia w życie
1 września 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Związki zawodowe działające w oświacie
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 337 KB]
Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 346 KB]
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)