Numer
760/XLVIII/2018
Data sesji
Dotyczy
Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jankowicka - Młyńska i nadania nazwy ulicy (ul. Parkingowa)
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3573
Data ogłoszenia
1 czerwca 2018 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1313 KB]
Uzasadnienie [pdf - 12 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1309 KB]
Publikacja: 25 maja 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)