Numer
786/XLIX/2018
Data sesji
Dotyczy
Zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4555
Data ogłoszenia
9 lipca 2018 r.
Data wejścia w życie
24 lipca 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 271 KB]
Uzasadnienie [pdf - 71 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 272 KB]
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)