Numer
805/L/2018
Dotyczy
Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Kategorie
  • Edukacja
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5765
Data ogłoszenia
20 września 2018 r.
Data wejścia w życie
5 października 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)