Numer
798/L/2018
Dotyczy
Zniesienia nazwy skrzyżowania "Rondo Mikołowskie"
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5761
Data ogłoszenia
20 września 2018 r.
Data wejścia w życie
5 października 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 346 KB]
Uzasadnienie [pdf - 65 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 343 KB]
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)