Numer
797/L/2018
Dotyczy
Przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023”
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5801
Data ogłoszenia
21 września 2018 r.
Data wejścia w życie
6 października 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)