Numer
828/L/2018
Dotyczy
Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Kategorie
  • Wybory
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5711
Data ogłoszenia
17 września 2018 r.
Data wejścia w życie
21 września 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 6 września 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)