Numer
847/LI/2018
Dotyczy
Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 roku
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6570
Data ogłoszenia
23 października 2018 r.
Data wejścia w życie
7 listopada 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 101 KB]
Uzasadnienie [pdf - 23 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
Publikacja: 16 października 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)