Numer
839/LI/2018
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6564
Data ogłoszenia
23 października 2018 r.
Data wejścia w życie
7 listopada 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 65 MB]
Uzasadnienie [pdf - 149 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 65 MB]
Publikacja: 17 października 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)