Numer
853/LII/2018
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7213
Data ogłoszenia
16 listopada 2018 r.
Data wejścia w życie
1 grudnia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta Rybnika
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 6 MB]
Uzasadnienie [pdf - 152 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 6 MB]
Publikacja: 14 listopada 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)