Numer
857/LII/2018
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7215
Data ogłoszenia
16 listopada 2018 r.
Data wejścia w życie
1 grudnia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 381 KB]
Uzasadnienie [pdf - 65 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 391 KB]
Publikacja: 14 listopada 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)