Numer
66/V/2019
Data sesji
Dotyczy
Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2091
Data ogłoszenia
13 marca 2019 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1222 KB]
Uzasadnienie [pdf - 11 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1223 KB]
Publikacja: 5 marca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)