Numer
55/V/2019
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2172
Data ogłoszenia
14 marca 2019 r.
Data wejścia w życie
29 marca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 7 MB]
Uzasadnienie [pdf - 140 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 7 MB]
Publikacja: 6 marca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)