Numer
112/VIII/2019
Data sesji
Dotyczy
Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3290
Data ogłoszenia
19 kwietnia 2019 r.
Data wejścia w życie
1 września 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Związki zawodowe działające w oświacie
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 108 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 171 KB]
Publikacja: 18 kwietnia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)