Numer
119/X/2019
Data sesji
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3703
Data ogłoszenia
11 maja 2019 r.
Data wejścia w życie
26 maja 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 13 maja 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)