Numer
128/XI/2019
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4101
Data ogłoszenia
3 czerwca 2019 r.
Data wejścia w życie
18 czerwca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 32 MB]
Uzasadnienie [pdf - 149 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 12 MB]
Publikacja: 29 maja 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)